Avelsplaner för sommar 2018...,
This is our breedingplans summer 2018..

 

S*AmiliiSibiri´s Lykke Natashova, SIB n 09 22

HCM Test: ua/normalt hjärta 2017-01-18
Lykke är inte bärare av cs-genen(Neva)/Lykke is not carrier of cs-gen(colorpoint)

 

 

 

IC NO*Heggdalkatten Iggy Nikivich, SIB n 24

HCM Test: ua/normalt hjärta 2017-12-04
Iggyär inte bärare av cs-genen(Neva)Iggy is not carrier of cs-gen(colorpoint)

 

IC NO*CarilloCat Gold Fever SIB ny 24

HCM Test: ua/normalt hjärta 2017-12-04
Gold Fever är inte bärare av cs-genen(Neva) Gold Fever is not carrier of cs-gen(colorpoint)

 

 

Är ni intresserad av en Sibirisk kattunge från S*AmiliiSibiri´s, skriv ett Mail

 

S*AmiliiSibir´s
Britt Ellénius
Box 20
840 35 Ljungdalen